Селата се сдобиват с широколентов интернет след края на 2011

В последните месеци на 2011 г. се очаква да бъде обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка за изграждане на регионални мрежи с отворен достъп, които ще осигурят широколентов достъп в селата. Това съобщи за InfoWeek Христо Христов, началник отдел „Управление на проекти” в дирекция „Информационни технологии”, МТИТС.

Моделът за реализиране на инвестиционния проект за изграждане на щироколентов достъп в слабо урбанизирани райони вече е обсъден и съгласуван със специализираните звена на Европейската комисия – DG INFSO, DG Regio и DG Competition.

В момента е стартирана обществена поръчка за възлагане на прединвестиционно проучване, което включва представително за страната изследване на разпространението, предлагането и използването на широколентов интернет с фокус върху селските райони. Проучването е обявено от Министерството на земеделието и храните, като се използват

средства от техническата помощ
към Програмата за развитие на селските райони. „Анализът подпомага проучвателната фаза на инвестиционната инициатива на МТИТС за бърз интернет“, обясни Христо Христов. Карта на съществуващата широколентова електронна съобщителна инфраструктура в определените от МТИТС 19 района ще бъде създадена паралелно с анализа. Резултатите от изследването на социално-икономическото развитие на населените места, потенциалното търсене и потребление на интернет и е-услуги ще послужат като основа за извършване на анализ на разходите и ползите за селектираните райони. Част от тях ще позволят да бъде финализирана и подадена нотификацията за държавна помощ, с цел получаване на одобрение от ЕК. Така директният бенефициент – ИА „ЕСМИС” – ще кандидатства с всички необходими документи пред управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие”.

Въз основа на резултатите от прединвестиционното проучване
за потенциалното търсене и потребление на интернет и електронни услуги в селските райони ще бъдат предприети адекватни мерки за популяризиране на техните предимствата с цел повишаване уменията на населението и бизнеса в тази сфера. За това МТИТС ще си сътрудничи с други заинтересовани институции (МРРБ, МЗХ, МОНМ) и местните власти. Ще бъдат използвани финансови средства от Програмата за  развитие на селските райони, ОП „Административен капацитет” и ОП „Човешки ресурси”.

20 милиона евро от ОП „Регионално развитие”
е финансирането на проекта за широколентов интернет в селата. Средствата са заложени за програмния период 2007-2013 г. „Ще бъде осигурено и съфинансиране от националния бюджет в размер на 15 процента“, анонсира Христо Христов. „На етапа на изграждане на съобщителната инфраструктура не беше предвидено прилагане на схема за публично-частно партньорство поради трудното съчетаване на условията в съществуващата нормативна база по въпроса с регламентите на ЕК при прилагане на държавна помощ”, обясни той. Такова публично-частно партньорство се предвижда във фазата на експлоатация на новоизградената съобщителна инфраструктура, където може да се приложи формата на концесиониране, ако съществуват условия за това, допълни Христо Христов.

Цената за изграждане на инфраструктурата в регионите
ще се определя от няколко фактора: релефа на терена в съответния район, отстоянията между населените места, избраната топология, наличието на съществуваща вече съобщителна инфраструктура и условията за нейното наемане, избраното технологично решение, избора на оборудване за неговото реализиране и др. „Това прави доста широки границите, в които ще варират ценовите предложения на кандидатите. Надяваме се, наличният финансов ресурс да позволи реализирането на цялата планирана инвестиция”, коментира той.

Откритата процедура, с която ще бъде възложено проектиране и изграждане на регионални мрежи с отворен достъп, най-вероятно ще съдържа три или четири обособени позиции. Всяка обособена позиция ще включва 5 или 6 от селектираните райони и това би допринесло в известна степен за понижаване на ценовото предложение, сподели Христо Христов.
Концепцията за реализиране на инвестиционния проект включва

изграждане на регионални мрежи с отворен достъп
за осигуряване на широколентов достъп до интернет. Регионалната мрежа трябва да свърже опорната комуникационна мрежа (backbone) на някой от водещите телекомуникационни оператори в областен център с общинските градове посредством високоскоростна оптична етернет връзка. След това общинските мрежови центрове ще бъдат свързани с локалните мрежови центрове в набелязаните отдалечени населени места без интернет достъп (с население над 500 души) посредством високоскоростна оптична етернет връзка, радио-релейна безжична връзка или произволна друга технология. В локалния мрежови център в кметството на всяко отдалечено населено място се предвижда да бъде разположено крайно устройство за достъп до мрежата – радио апаратура, оптичен комутатор и др., което да позволява  на доставчиците на услуги на дребно, използвайки различни технологии за достъп до крайните клиенти да предоставят широк набор от комуникационни услуги с гарантирани параметри и качество.

Меморандум за институционално сътрудничество
ще бъде сключен с общинските власти, за да се осигури на изпълнителя на инфраструктурата и доставчиците на услуги режим за ефективно изграждане на селищната част от нея.

Наред с това, общините ще трябва да осигурят подходящи технологични помещения в кметствата или други обществени сгради за изграждане на локални мрежови центрове, в които да бъде инсталирано активното оборудване и терминирани връзките на мрежовата инфраструктура и на операторите провайдери на услуги.

Христо Христов, началник отдел „Управление на проекти” в дирекция „Информационни технологии”, МТИТС:

 На 480 хил. човека в 92 общини ще бъде осигурен широколентов интернет

Г-н Христов, кой е най-бедният откъм бърз интернет селски район в България? И обратно, къде ще са нужни най-малко усилия за изграждането на мрежи?
Това са преобладаващо отдалечените и слабонаселени погранични и селски райони. В съответствие с притежаваната към момента информация, получена на база предишни изследвания, сме определили и нанесли на карта населените места, които формират целевата група на инвестиционната инициатива. Конфигурирани са 19 района, които обхващат 92 общини, между 830 и 860 отдалечени населени места и между 450 и 480 хил. население.

Всеки от избраните райони включва между три и пет общини с населените места в тях, които попадат в така наречените „бели зони”, съгласно класификацията на Европейската комисия, т.е. в тях не съществува инфраструктура за широколентов достъп и за тяхното покриване с широколентова мрежа е нужна държавна подкрепа.
ЕК призова 20 страни, сред които и България, да ускори подготовката за въвеждане на паневропейски сателитни мобилни услуги, покриващи и селските райони. На каква фаза е страната ни в изграждането на такива мрежи? Всъщност какви технологии ще доставят широколентов интернет в селата? 
Едно от задължителните условия на Европейската комисия при финансиране изграждането на съобщителна инфраструктура с финансов ресурс от европейските фондове е да бъде спазен технологичен неутралитет, т.е. да няма предварително зададена приоритетна технология, за да не бъдат нарушавани конкурентните условия на пазара. В този смисъл сателитната технология е една от алтернативните технологии, които могат да намерят приложение в нашия проект, особено при насечен планински релеф.

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: